کاریکاتور - خامنه ای و تریتا پارسی


 کاریکاتور تریتا پارسی ، تریتا تازی ، مزدور ، خامنه ای ، جیره خوار ، وطن فروش ، لابی ، لابیست جمهوری اسلامی

0 نظرات: