عکس - تجدید بیعت یک کودک خردسال با آرمانهای امام خمینی !
0 نظرات: