بشار اسد ، رباطی در خدمت خامنه ای و جمهوری اسلامی - کارتونی از نیک آهنگ
0 نظرات: