عکس های مانور تیپ ۶۵ نوهد - نیروهای ویژه هوابرد ارتش ایران


» ادامه مطلب

کارتون - خامنه ای و محاکمه بمب گذاران
» ادامه مطلب

اراذل و اوباش حقشان را میخواهند !

در خبرها بکرات میبینید که اراذل و اوباش شیشه فلان مغازه و فلان ماشین را شکستند و عصبانیت خودشان را با عربده کشی ابراز کردند. اگر به رفتار این برادران اوباش دقت کنید میبینید که از یک چیز ناراحت هستند و آن این است که جمهوری اسلامی در دو سال گذشته بدفعات از این برادران اراذل در جهت سرکوب مردم معترض استفاده کرده است ولی حق و حقوق آنها را تمام و کمال نپرداخته است و وقتی این برادران اوباش میبینند که پاسدارها و بسیجی ها و اطلاعاتی ها و نیروی های انتظامی همه ارتقاء درجه گرفتند و پول و مزایا گرفتند و تشویق شدند و مدال شجاعت و ایثار گرفتند ولی آنها ( اراذل و اوباش ) بجز همون پاداش چماقداری روزانه چیز دیگری نصیبشان نشده است ناراحت و خشمگین شده اند و با این کارها میخواهند به مسئولان نظام حالی کنند که یا مثل سایر چماقداران حکومتی حق و حقوقشان تمام و کمال پرداخت میشود و یا اینکه باید منتظر اوباشگری های بیشتر آنها باشند .

خواسته های برادران اراذل و اوباش از مسئولان جمهوری اسلامی :

1- تمام حق و حقوق معوقه شان بابت چماقدارای در دو سال گذشته بصورت کامل و یکجا پرداخت و تسویه شود .

2- مثل بسیجی های شرکت کننده در سرکوب های دو سال گذشته، بعنوان پاداش موتور سیکلت پولسار ، هوندا و یاماها دریافت کنند .

3- اسمشان از لیست سیاه اراذل و اوباش خارج شود و کارتکس شان در پلیس اطلاعات و امنیت ناجا باطل گردد .

4- مثل پاسدارها و اطلاعاتی ها مصونیت قضائی پیدا کنند و پرونده جرائم سابقشان مختومه شود .

5- به آنها جواز کتبی حمل و استفاده از قمه و نیمچه و ساطور و ... داده شود .


» ادامه مطلب

احمدی نژاد : ما حقوق بشر را نقض میکنیم ؟
» ادامه مطلب

استبداد مذهبی در کمین انقلابیون لیبیایی – کاریکاتور


انقلاب لیبی ، اسلام ، طالبان ، القاعده ، سرهنگ معمر قذافی ، دیو اسلام گرائی ، دیکتاتور ،
» ادامه مطلب

کاریکاتور - آمارهای اقتصادی احمدی نژاد
» ادامه مطلب

کارتون - حسین شریعتمداری و تجاوز در زندان
» ادامه مطلب

کارتون - انتخابات در رژیم آخوندی ایران

» ادامه مطلب