کاریکاتور – اطلاعیه ای برای نخواستن سرهنگ دیوانه ( معمر قذافی )


 کاریکاتور ، کارتون ، معمر قذافی ، آگهی ، جایزه ، لیبی ، انقلاب ، مردم ، دیکتاتور عرب ، امیر المومنین ، دیوانه

0 نظرات: