عکس هایی از اعتراضات اخیر مردم شجاع ارومیه نسبت به خشک شدن دریاچه ارومیه0 نظرات: