تمثال واقعی امام زمان ، مورد تایید امت حزب الله

عکس واقعی از امام زمان

عکس های جعلی از امام زمان ، ساخته شده بدست عوامل استکبار جهانی

0 نظرات: