فیلم : آتش زدن عکس خامنه‌ای و حسن نصرالله ، بدست مردم خشمگین سوریه !


0 نظرات: