فیلم : بوق اعتراضی و ممتد ماشین ها روبروی سینما آزادی / 22 خردادخیابان عباس آباد- روبروی سینما آزادی-ترافیک خودروهایی که به سمت خیابان ولی عصر در حال حرکت بودند و بوق ممتد اعتراضی شدید خودروها0 نظرات: