کاریکاتور - دستاورد جمهوری اسلامی از سرکوب جنبش سبز !
کاری از مانا نیستانی0 نظرات: