کاریکاتور - خوشحالی احمدی نژاد از پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات کنگره آمریکا


0 نظرات: