خامنه ای در داخل ضریح حضرت معصومه چه دید که آنقدر سرحال شد !
0 نظرات: