شباهت چهره احمدی نژاد با جوانی های شهرام شب پره !0 نظرات: