عکس رادیوگرافی از مغز فاطمه میر ابوطالبی ، زن سفیر جمهوری اسلامی در فرانسه0 نظرات: