دست نوازش سید علی خامنه ای بر سر استاد تمساح0 نظرات: