در مانور فاطمیون ، تعدادی از بسیجی ها مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند !
به گزارش خبرگزاری فارس ، صبح امروز مانور بسیجیان استان تهران تحت عنوان رزمایش فاطمیون در پادگان قدس سپاه پاسداران برگزاری گردید که در جریان این مانور ، تمرین هایی مثل تیراندازی و رژه و نظام جمع و مقابله با اغتشاش گران برگزار شد .

در تمرین مقابله با اغتشاشگران ، بسیجی ها به دو گروه اغتشاشگر و ضد شورش تقسیم شدند و سپس یگان اغتشاشگر اقدام به پرتاب سنگ به یگان ضد شورش کرد و متعاقب این عمل ، یگان ضد شورش هم با باطوم به سمت طرف مقابل حمله کردند که در جریان این زد و خورد تعداد کثیری از نفرات هر دو گروه مجروح شدند ولیکن این درگیری از حالت شوخی و بازی خارج شد بطوریکه دو طرف با فحش های ک ... دار همدیگر را مورد عنایت قرار میداند و این نزاع تا آنجا ادامه پیدا کرد که چند تن از نیروهای قدیمی بسیج که بشدت عصبانی شده بودند لباس رو و زیر خود را در آورده و با فریاد " حیـــــدر ، حیــــــدر " بسمت سایرین یورش بردند که متاسفانه بدنبال این عمل شنیع تعدادی از بسیجی ها مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند که بعد از نزاع سریعا به بهداری پادگان قدس منتقل و تحت مداوا قرار گرفتند .

در پایان این مانور ، فرمانده میدان دستور داد برای دلجویی از بسیجیان تازه وارد به هر نفرشان 10 عدد ساندیس و تیتاپ داده شود ولیکن در نظر سنجی ای که در انتهای رزمایش از بسیجیان شرکت کننده در این مانور بعمل آمد مشخص شد که اکثر آنها از شرکت در این رزمایش پشیمان شده و گفته اند که دیگر غلط بکنند در مانوری شرکت کنند که انتهایش به عملیات فتح المبین ختم شود !


0 نظرات: