طناب پوسیده خامنه ای برای احمدی نژاد - کارتونی از نیک آهنگ
0 نظرات: