بازداشت نزديک به ۱۰ تن از معترضان و درگيری‌های پراکنده در تهران، رهاناخبرگزاری حقوق بشر ايران - رهانا

نزديک به ۱۰ تن از شهروندانی که امروز برای راهپيمايی مسالمت آميز به خيابان آمده بودند تا کنون بازداشت شده‌اند.

اين شهروندان در خيابان‌های اطراف ميدان انقلاب توسط مامورين امنيتی و يگان ويژه همراه با ضرب و شتم بازداشت شده‌‌اند.
به گزارش خبرنگاران رهانا، سامانه خبری خانه حقوق بشر ايران از سطح تهران، درگيری‌های پراکنده و گاها خشنی از سوی ماموران امنيتی و يگان ويژه صورت گرفته‌ است.

نيروهای امنيتی و لباس شخصی موتور سورا در خيابان‌ها و پياده‌روهای اطراف ميدان انقلاب به شدت مردم معترض را مورد ضرب و شتم قرار داده به نحوی که برخی از شهروندان آسيب جدی ديده‌اند.

در خيابان‌های ۱۶ آذر، جمالزاده، رودکی، ميدان هفت‌تير، خيابان سميه، خيابان اسکندری، زير پل کالج و… ماموران شهروندان معترض را مورد ضرب وشتم قرار داده‌اند.

همچنين گزارشگر رهانا از ميدان انقلاب می‌گويد که ماموران اقدان به پرتاب و شليک گاز اشک‌آور به سوی مردم کرده‌ و سعی در متفرق کردن آنان دارند.

ب اين حال بسياری از مردم و شهروندان معترض در خيابان اطراف‌های ميدان انقلاب و خيابان‌های منتهی به ميدان آزادی حضور داشته و شعارهای را به اعتراض سر می‌دهند.


0 نظرات: