کارتون - هاشمی رفسنجانی : من همانی هستم که بودم !0 نظرات: