این افراد وابسته به سازمان تروریستی بسیج را که در سرکوب مردم ارومیه شرکت داشتند را شناسائی کنید .


سازمان تروریستی بسیج ، گروهک تروریستی بسیج ، مزدوران جمهوری اسلامی ، خائن ، جنایتکار ، ساندیس خور ، بسیجی قاتل

سازمان تروریستی بسیج ، گروهک تروریستی بسیج ، مزدوران جمهوری اسلامی ، خائن ، جنایتکار ، ساندیس خور ، بسیجی قاتل

0 نظرات: