کارتون - آخوند تو سوراخ نمیره ، جارو به دمش میبنده !0 نظرات: