کاریکاتور - چهارشنبه سوری ، روز شادی مردم و روز عذاب آخوندها

0 نظرات: