کارتون – هاشمی رفسنجانی بعد از کناره گیری از ریاست مجلس خبرگان0 نظرات: