عکس محمود احمدی نژاد وقتی تیر خلاص زن اوین بود .احمدی نژاد در سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۴ همراه با جلاد لاجوردی در زندان اوین با نام دکتر میرزایی در زمینه شکنجه زندانیان و زدن تیر خلاص فعال بود . ( گرفته شده از سایت ایرانشهر )


0 نظرات: