ساختار مافیا و تقسیم وظایف در آن چگونه است ؟


مافيا براي اولين بار در کشور ايتاليا و در منطقه سيسيل حدودا سه قرن پيش بوجود آمد و در زبان محلي به اين گروهها کوزانوسترا ( به معني چيزهاي ما ) و به افراد در اين گروهها ما فيوزو ( مردان افتخار ) ميگفتند . در ابتدا اين گروهها سري و زير زميني بودند و فعاليتهاي غير قانوني در سطح کوچک انجام ميدادند ولي کار اصلي آنها محافظت از زمين و املاک زمينداران و ثروتمندان از شر متجاوزان و زمين خواران بود ولي در ابتداي قرن 19 فعاليتهاي کوزونوسترا ( مافيا ) تغيير کرد و کلا بسمت فعاليتهاي اقتصادي غير قانوني حرکت کرد و از اين زمان بود که کم کم اسم آنها در بين پليس و قضات ايتاليا مطرح شد و مافيا ها در ابتداي قرن 20 در بين پليس و قضات ايتاليا چنان نفوذ و قدرتي پيدا کردند که عملا دست اين نهادها را از برخورد با خودشان کوتاه کردند و حتي توانستند به سطوح عالي سياسي کشور نفوذ کنند ولي با روي کار آمدن حکومت فاشيستي بنيتو موسوليني حوزه فعاليت مافيا در ايتاليا بشدت کاهش و رو به سقوط نهاد و بسياري از اعضاي مافيا به آمريکا و به شهر نيويورک مهاجرت کردند و سنگ بناي مافيا در آمريکا را بنا نهادند . حوزه فعاليت آنها در آمريکا روز به روز گسترش مي يافت و علاوه به خريد و فروش مواد مخدر و اسلحه و اداره روسپي خانه ها و کازينوها ( قمار خانه ها ) ، در دوران منع خريد و فروش نوشابه هاي الکلي ، به توليد و فروش اينگونه نوشابه هاي بصورت خيلي گسترده در سراسر آمريکا پرداختند و جاي پاي محکمي را براي خود ايجاد کردند و چون سيستم دارايي و قضايي آمريکا بسيار منظم و قانونمند و داراي اهرمهاي اعمال قدرت بود ( در مقايسه با ايتاليا ) . اين مافياها براي پاک کردن منبع و منشع کسب اين ثروتها اقدام به تاسيس فروشگاههاي لباسشويي ( خشکشويي) کردند و به طريقي حسابسازي ميکردند که انگار تمام اين پولها از محل درآمد اين خشکشويي ها کسب شده و حتي ماليات آنها را نيز مي پرداختند و بدين صورت پولهاي غير قانوني شان را تطهير مي کردند و از اين زمان بود ( اوايل قرن 20 ) که اصطلاح پول شويي وارد ادبيات سياسي و اقتصادي آمريکا و ساير کشورها شد و بعد از جنگ جهاني دوم بزه کاران ساير کشورها که موفقيت مافياي آمريکا را ديده بودند با الگوبرداري از آنها به ايجاد سازمانهاي منظم و داراي مرامنامه پرداختند و بسرعت اينگونه از گروه هاي بزه کار در تمام کشورهاي پيدا شد .

ساختار مافيا

گروه هاي مافيايي از مجموع چند خانواده که نسبتهاي نسبي يا سببي دارند بوجود مي آيد و هر کدام از اعضاي اي خانواده ها مسئوليت مشخصي دارد .

پدر یا پدر خوانده (چون تمام اعضاي خانواده ها اين فرد را بعنوان پدر دوم خود قبول دارند) :
پدر خوانده در راس مافياست و تمام اعضا او را قبول دارند و فرامين او را بدون چون و چرا انجام ميدهند، اين فرد همانند يک ديکتاتور عمل ميکند و معمولا اسم مافيا را از روي فاميل پدرخوانده انتخاب ميکنند مثل : مافيا هاي بونانو – کلومبو – گامينو – گنوز – لوچزه و.....

رئيس :
رييس توسط پدر خوانده انتخاب ميشود و نفر دوم مافيا است و کليه کارهاي اجرايي و عملياتي و نظارتي و مالي و مديريتي و.... را بعهده دارد و به پدر خوانده براي کسب تکليف گزارش ميدهد و در صورت مرگ پدر خوانده تا زمان انتخاب پدر خوانده جديد مسئوليت پدر مافيا را بعهده دارد .

مشاوران :
مشاوران معمولا افراد تحصيل کرده در زمينه هاي مختلف از جمله حقوق ، مديريت ، اقتصاد و علوم سياسي و .... ميباشند و توسط پدر انتخاب ميشوند و وظيفه آنها قانوني جلوه دادن فعاليتهاي مافياست و همچنين خارج کردن مافيا از تنگناهاي حقوقي و قضايي و سياسي و اقتصادي . مشاوران معمولا به توصيه هاي پدر خوانده وارد فعاليتهاي غير قانوني نمیشوند و فقط حق المشاوره ( که مبالغي بسيار زياد است ) را دريافت ميکنند .

کاپو :
مهمترين اعضاي عملياتي و اجرايي مافيا هستند . کاپو ها بنا به استعداد و صلاحديد پدر خوانده در شاخه هاي مختلف عملياتي مافيا ها به فعاليت ميپردازند . يک گروه از کاپو ها مسئوليت خريد و فروش مواد مخدر ، گروه هاي ديگر اسلحه و مشروبات الکلي و تجارت دختران و زنان ، اداره روسپي خانه ها و کازينو ها و حتي تجارت نفت و الماس و طلا و اورانيوم غني شده و.... را بعهده دارند و يک يا چند کاپو مسئوليت فعاليتهاي اطلاعات و شناسايي و نظامي ( حفاظت از مافيا در برابر نيروهاي پليس و حملات ساير گروه هاي مافيايي ) را بعهده دارند . کاپو ها چندين نيروي عملياتي تحت اختيار دارند که معمولا بيش از 10 نفر ميباشند و در مافياهاي بزرگ معمولا هر کاپو خودش يک مافيا است و قسمتي ار درآمد کسب شده را به پدر خوانده ميدهد . کاپو ها توسط رييس و زير نظر پدر خوانده انتخاب ميشوند .

سرباز :
معمولا از اعضاي جوان خانواده ميباشند که زير نظر کاپو ها فعاليت ميکنند و هر کدام بعد از کسب تخصص لازم ترقي ميکنند و خود يک کاپو ميشوند و در منطقه اي که به آنها واگذار ميشود به انجام فعاليتهاي تبهکارانه مي پردازند .

پادها :
پادوها معمولا افراد خارج از خانواده ميباشند که کارهاي پيش پا افتاده مثل نامه رساني را انجام ميدهند و اين افراد بيشتر براي پول کار ميکنند تا ترقي و رسيدن به پستهاي بالای مافيا . ( طبق يک قانون نانوشته هيچ فرد خارج از خانواده مافيا، اجازه رسيدن به پستهای رياست و پدر خوانده را ندارد )



0 نظرات: