کارتون - فرش قرمزی که جلوی پای حسین درخشان پهن شد !0 نظرات: